onlinegamer.sk

Najnovšie informácie o tom čo sa chystá

Novinky

Všetko čo chystáme v najbližšej dobe budete mať možnosť zistiť práve tu na tomto baneri, ktorý sa bude obmieňať vždy podľa potreby.

NOVINKY

NAŠI PARTNERI

Onlinegamer.sk KONTAKT NA NÁS

Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov portálu onlinegamer.sk súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a e-mailová adresa za účelom kontaktovania klienta.
Triple centrum, s.r.o.
Sídlo: Moldavská cesta 32
Košice 040 11
(od: 23.01.2014)
IČO: 46 484 663
onlinegamer.sk
onlinegamer.sk